నేటి పంచాంగం…

తేది…05- 03 – 2021.
********.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
శిశిరఋతువు.
మాఘ మాసం.
కృష్ణ/బహు /పక్షం.
శుక్రవారం.(బృగువాసరే)
తిధి.శుక్ర.సప్తమి.రా.11-41కు
ఉపరి.శని.అష్టమిరా.09-25కు
నక్షత్రం.శుక్ర.అనూరాధ.తె.2-15కు
ఉపరి.శని.జ్యేష్ఠ.రా.12-44 కు
సూర్యరాశి……కుంభం…
చంద్రరాశి…….వృశ్చికం……..
సూర్యోదయం.ఉ.6-31కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-24కు.
**********
రాహు.ఉ.10-30 ల 12-00 కు
యమ..మ.3-00 ల 4-30కు
దుర్ముం.ఉ.08-24 ల 09-12కు
పునః.మ.12-24 ల 01-12 కు
అమృతం.సా.4-29 ల 6-00కు
యోగం…హర్ష.రా.12-17 కు
కరణం…భద్ర.ఉ.11-50 కు
*********
రవి……..పూ.భా…………1
చంద్రుడు….అనూరాధ………2
కుజుడు….. కృత్తిక…………..4
బుధడు…..శ్రవణం………….1
గురుడు…….ధనిష్ట…………1
శుక్రుడు……శతభిషం………..3
శని………శ్రవణం…………….2
రాహు…..రోహిణి……………4
కేతువు…..జ్యేష్ఠ…………….2
*********

సిజేరియన్….ప..12-50 కు
***********
అభిజిత్.మ.11-55 ల 12-42కు
***********
శుభసమయాలు
**********
ఉ…06-20 ల 06-55 కు
సా..04-50 ల 05-15కు
(సామాన్య పనులకు)
*********
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*********
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.