నేటి పంచాంగం..

*నేటి పంచాంగం*

*ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః*

*జూన్ 06,2023*
*_శ్రీ శోభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ బుతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *బహుళ/కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *విదియ* ఉదయం 05గం॥45ని॥ వరకు తదుపరి *తదియ*
*వారం : భౌమవాసరే (మంగళవారము)*
*నక్షత్రం* : *పూర్వాషాఢ* రాత్రి 02గం॥06ని॥ వరకు తదుపరి *ఉత్తరాషాఢ*
*యోగం* : *శుభము* ఉదయం 07గం॥53ని॥ వరకు తదుపరి *శుక్లము*
*కరణం* : *గరజి* ఉదయం 05గం॥45ని॥ వరకు తదుపరి *వణిజ* సాయంత్రం 04గం॥39ని॥ వరకు ఆపై *విష్ఠి*
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 03గం॥00ని౹౹ నుండి 04గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం॥03ని॥ నుండి 08గం॥56ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 10గం॥51ని॥ నుండి 11గం॥35ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: మధ్యాహ్నం 12గం॥28ని॥ నుండి 01గం॥59ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 09గం॥33ని॥ నుండి 11గం॥04ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹28ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥28ని*