ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్‌కు మళ్ళీ నోటీసులు..

*
*ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్‌కు మళ్ళీ నోటీసులు*

హైదరాబాద్ – ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్‌కు మళ్ళీ నోటీసులు ఇచ్చిన తెలంగాణ పోలీసులు.

అజ్మీర్ దర్గా మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్‌కు CrPC 41a కింద నోటీసులు ఇచ్చిన తెలంగాణ పోలీసులు.