చైనా దూకుడు సూర్యుడిపై పరిశోధనల కోసం భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం..

టిబెట్‌ పీఠభూమిలో చైనా తిష్ట.. సూర్యుడిపై పరిశోధనల కోసం భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం..

సూర్యుడి రహస్యాలు తెలుసుకునేందుకు భారీ టెలిస్కోపును మోహరించిన చైనా..

అంతరిక్ష పరిశోధనల విషయంలో చైనా దూకుడు పెంచింది. సూర్యునిపై పరిశోధనలు చేసేందుకు టిబెట్​లో భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం చేపట్టింది.టిబెట్‌ పీఠభూమిలో చైనా తిష్ట.. సూర్యుడిపై పరిశోధనల కోసం భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం..

ఎలక్ట్రానిక్ విప్లవంతో ఎంతో వాణిజ్య ప్రగతి సాధించిన చైనా, గత కొంతకాలంగా అంతరిక్ష పరిశోధనలపై తీవ్రస్థాయిలో దృష్టి సారించింది. అపారమైన అణుశక్తిని అందించే కృత్రిమ సూర్యుడ్ని రూపొందిస్తున్న చైనా, అసలు సూర్యుడి గుట్టుమట్లు తెలుసుకునేందుకు కూడా ముమ్మరంగా ప్రయత్నిస్తోంది.

అంతరిక్ష పరిశోధనల విషయంలో చైనా దూకుడు. సూర్యునిపై పరిశోధనలు చేసేందుకు టిబెట్​లో భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం చేపట్టింది.
టిబెట్‌ పీఠభూమిలో చైనా తిష్ట.. సూర్యుడిపై పరిశోధనల కోసం భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం

అంతరిక్ష పరిశోధనల విషయంలో చైనా దూకుడు పెంచింది. సూర్యునిపై పరిశోధనలు చేసేందుకు టిబెట్​లో భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం చేపట్టింది.
టిబెట్‌ పీఠభూమిలో చైనా తిష్ట.. సూర్యుడిపై పరిశోధనల కోసం భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం

అంతరిక్ష పరిశోధనల విషయంలో చైనా దూకుడు పెంచింది. సూర్యునిపై పరిశోధనలు చేసేందుకు టిబెట్​లో భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం చేపట్టింది.
టిబెట్‌ పీఠభూమిలో చైనా తిష్ట.. సూర్యుడిపై పరిశోధనల కోసం భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం

అంతరిక్ష పరిశోధనల విషయంలో చైనా దూకుడు పెంచింది. సూర్యునిపై పరిశోధనలు చేసేందుకు టిబెట్​లో భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం చేపట్టింది.
టిబెట్‌ పీఠభూమిలో చైనా తిష్ట.. సూర్యుడిపై పరిశోధనల కోసం భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం

అంతరిక్ష పరిశోధనల విషయంలో చైనా దూకుడు పెంచింది. సూర్యునిపై పరిశోధనలు చేసేందుకు టిబెట్​లో భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం చేపట్టింది…టిబెట్‌ పీఠభూమిలో చైనా తిష్ట.. సూర్యుడిపై పరిశోధనల కోసం భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం
అంతరిక్ష పరిశోధనల విషయంలో చైనా దూకుడు పెంచింది. సూర్యునిపై పరిశోధనలు చేసేందుకు టిబెట్​లో భారీ టెలిస్కోపు నిర్మాణం చేపట్టింది.