ఫోటో షూట్ , డ్రోన్ షాట్ల కోసం ఇదే రాజమండ్రిలో 29 మందిని చంద్రబాబు చంపేశాడు.చంద్రబాబుపై సి.ఎం జగన్ వ్యాఖ్యలు..!.

రాజమండ్రి.

చంద్రబాబుపై సి.ఎం జగన్ వ్యాఖ్యలు..

ఓ ముద్దాయి తల్లిదండ్రులను చంపేసి తనకు తల్లిదండ్రులు లేరని కోర్టులో ఏడుస్తాడు

చంద్రబాబు తీరు ఈ ముద్దాయిలాగే ఉంది..

ఎన్టీఆర్ ను చంపేసి ఎన్నికలప్పుడు
ఫోటోకు దండ వేస్తాడు .. ఫోటో షూట్ , డ్రోన్ షాట్ల కోసం ఇదే రాజమండ్రిలో 29 మందిని చంద్రబాబు చంపేశాడు

కందుకూరులో ఫోటో షూట్, డ్రోన్ షాట్ కోసం ఎనిమిది మందిని చంపేశాడు..

మనుషులను చంపేస్తాడు వాళ్ల పాలిట తానే మానవతావాది అంటాడు

ఇలాంటి దారుణాన్ని దత్తపుత్రుడు ప్రశ్నించడు.

కొత్త సంవత్సరం రోజు కూడా జనాన్ని పొట్టపెట్టుకున్నాడు.. వేల సంఖ్యలో టోకెన్లు ఇచ్చి అరకొరగా చీరలు తెచ్చారు..2014 నుంచి 2019 వరకూ చంద్రబాబు మోసాలు చూశాం ..చంద్రబాబు ఆయన్ను ప్రశ్నించని వారంతా దొంగల ముఠా.