మంచు కొండలోని 3 వేల అడుగుల కింది భాగాన జీవాన్ని గుర్తించారు.

సముద్రపు ఉపరితలం మీద అత్యంత శీతలమైన మంచు గడ్డ.. అంటార్కిటికాలోనే ఉంది. పూర్తిగా గడ్డకట్టి ఉన్న ఆ ప్రాంతంలో ఇటీవల శాస్త్రవేత్తలు డ్రిల్లింగ్ చేశారు. జీవం మనుగడ అసాధ్యమైన ఆ ప్రాంతంలో జీవం ఆనవాళ్లను కనుగొన్నారు. ఆ మంచు కొండల్లో రెండు గుర్తు తెలియని జంతువులను గుర్తించారు.ఆహారం లేని చోట.. గడ్డకట్టే ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో జీవం బతికి ఉండే అవకాశం లేదని ఇప్పటివరకు అనుకున్నారు. కానీ ఆ నమ్మకాన్ని వమ్ము చేస్తూ ఇప్పుడు కొత్త విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.