సూర్యాపేట జిల్లా కేంద్రానికి చేరిన కరోనా వ్యాక్సిన్…

సూర్యపేట జిల్లా

కేంద్రానికి చేరిన కరోనా వ్యాక్సిన్….
ఈ నెల 16 నుంచి వ్యాక్సిన్ పంపిణీకి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసిన జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు….