వెల్లుల్లితో వైద్యం ..ఉపయోగాలు…

వెల్లుల్లితో వైద్యం –

లక్షణాలు –

దీని రసం కారంగా ఉండును. వేడి చేయును . దీనిని లొపలికి తీసుకున్న మిక్కిలి వేడి చేయును .

ఉపయోగాలు –

* శరీరములో కఫముని పొగొట్టును.

* శ్లేష్మంని పొగొట్టును.

* వాతము , బాలింతలకు వచ్చే సూతికా రోగము , టైఫాయిడ్ జ్వరం పొగొట్టును.

* దేహము అంతా చల్లబడే మహావాతం ను పొగొట్టును.

* పాతకాలం నుంచి ఉండు జ్వరం పొగొట్టును.

* వాతనొప్పులు , కీళ్లనొప్పులు , పక్షవాతం ని నిర్మూలించును.

* ఊపిరి తీసుకుంటున్నప్పుడు వచ్చే ఊపిరిగొట్టు నొప్పి పొగొట్టును.

* అజీర్ణం , అజీర్ణం వలన వచ్చే కడుపునొప్పి పొగొట్టును.

* శరీరం యొక్క ఉబ్బుని నిర్మూలించును.

* కడుపులో ఏర్పడే బల్లలు నివారించును.

* గుల్మము , మూలవ్యాధి , కుష్టు , క్షయ ని నివారించును.

* నోటికి రుచి లేకపోవటం , హుద్రోగము , ఆస్తమా , తలనరములకు సంబంధించిన రోగములు నివారించబడును.

* బ్రాంకైటిస్ , ఒంటినొప్పులు నివారించబడును.

* దేహము పచ్చబరుచునట్టి జ్వరముని నివారించబడును.

* విరిగిన ఎముకలను అతుక్కోనున్నట్టు చేయును .

* మూత్రము , చెమటని శుభ్రపరచును.

* కంఠస్వరం ని బాగుగా చేయును .

* చేతులు , కాళ్లు వణికే రోగమును పొగొట్టును .

* మూత్రపు సంచిలో పుట్టెడు రాయిని కరిగించును.

* స్త్రీలకు పాలు ఉత్పత్తి అయ్యేలా చేయును .

* అంజూరా , అక్రోటుతో తినిన విషము విరుచును.

* వెల్లుల్లిపాయల రసముని , వెల్లుల్లి పాయలు వేసి కాచిన నూనె గాని చెవిలో పోసిన చెవుడు , చెవినొప్పి మాయం అగును.

* వెల్లుల్లిపాయలలో పసుపువేసి నూరి పక్షవాతం వచ్చిన అంగములకు పట్టించిన పక్షవాతం నివారణ అగును.

* వెల్లుల్లిపాయలు నూరి కట్టిన గోరుచుట్టు , కణుపు మీద పుట్టిన గడ్డ , గడ్డలు నివారణ అగును.

* ఒకే రెక్క కలిగిన వెల్లుల్లిపాయ ని రెండుముక్కలుగా కోసి ఒక ముక్కని పాము కరిచిన చోట అంటించిన విషము హరించును . విషము పీల్చడంలో దీనిని మించినది లేదు .

* పచ్చి వెల్లుల్లిపాయని ప్రతిరోజు తినుచుండిన అతిమూత్ర వ్యాధి కట్టును . మోతాదు పూటకు 1 రెబ్బ నుంచి 8 రెబ్బలు వరకు పెంచుకుంటూ వెళ్లవలెను . ఇలా రెండు పూటలా తినవలెను .

* ఆవనూనెలో వెల్లుల్లిపాయలు వేసి కాచి వడగట్టి ఆ నూనె పూసిన గజ్జి , చిడుము మానును .

దీనిని అతిగా వాడటం వలన కలుగు నష్టాలు –

* శరీరం నందు మిక్కిలి వేడి చేయను.

* రక్తము నందు పైత్యంని హరించును .

* తలనొప్పిని కలుగజేయును .

* కండ్లకు హానిచేయును .

* స్ప్లీన్ , ప్రేవులకు హానిచేయను .

* గర్భిణీ స్త్రీలు వాడరాదు.

* రక్తవిరేచనాలు కలిగించును.

* రక్తపోటు పెంచును.

* వేడి శరీరం గలవారు అతితక్కువ మోతాదులో వాడవలెను .

* దాహము కలిగించును.

దీనికి విరుగుళ్లు నెయ్యి , దానిమ్మ రసం , పులుసు , పాలు , బాదము నూనె

గమనిక –

ఈ మధ్య చాలామంది వెల్లుల్లిపాయని ఎటువంటి అనుపానం లేకుండా తీసుకుంటున్నారు. అలా తీసుకొవడం వలన విపరీత ఫలితాలు కలుగుతాయి .

వెల్లుల్లి రెబ్బలని అన్నం ఇగురుతున్నప్పుడు
దానిలో గుచ్చి అన్నంతోపాటు తినవలెను . కారం లేకుండా ఉడికి ఉంటాయి.

వెనిగర్ లో నానబెట్టి కొన్ని దినముల తరువాత ఉపయొగించవలెను .

పైన చెప్పిన పద్ధతులని ఉపయోగించి వెల్లుల్లి ని తీసుకోవడం వలన అద్భుత ఫలితాలు వస్తాయి . రక్తనాళాలోని కొవ్వుని కూడా నివారిస్తుంది.