చరిత్రలో ఈ రోజు…

చరిత్రలో ఈ రోజు….2022 మార్చి 08.

సంఘటనలు..

1956: భారత లోక్‌సభ స్పీకర్‌గా ఎమ్.అనంతశయనం అయ్యంగార్ పదవిని స్వీకరించాడు.

జననాలు.

1917: విద్యుత్తు రంగ నిపుణుడు నార్ల తాతారావు (మ.2007)

1897: దామెర్ల రామారావు, ఆయన గీసిన చిత్రాలు బరోడా మహారాజు వంటి రాజులు, సంస్థానాధీశులను అబ్బురపరిచాయి. (మ. 1925)

*మరణాలు

1988: అమర్ సింగ్ చంకీలా, పంజాబీ గాయకుడు, గేయ రచయిత, సంగీత వాద్యకారుడు, సంగీత దర్శకుడు. (జ.1961)

*జాతీయ.
*అంతర్జాతీయ దినోత్సవాలు..

*అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం*