చరిత్రలో మార్చి 8..

చరిత్రలో మార్చి 8
??????

సంఘటనలు.

1956: భారత లోక్‌సభ స్పీకర్‌గా ఎమ్.అనంతశయనం అయ్యంగార్ పదవిని స్వీకరించాడు.

జననాలు..

1917: విద్యుత్తు రంగ నిపుణుడు నార్ల తాతారావు (మ.2007)
1897: దామెర్ల రామారావు, ఆయన గీసిన చిత్రాలు బరోడా మహారాజు వంటి రాజులు, సంస్థానాధీశులను అబ్బురపరిచాయి. (మ. 1925)

మరణాలు..

1988: అమర్ సింగ్ చంకీలా, పంజాబీ గాయకుడు, గేయ రచయిత, సంగీత వాద్యకారుడు, సంగీత దర్శకుడు. (జ.1961)

పండుగలు , జాతీయ దినాలు.

అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం