చరిత్రలో ఈ రోజు..

*2023 ఏప్రిల్ 11📝*

*🗒️సంఘటనలు🔍*

🌾2016 : ఎయిర్‌టెల్ పేమెంట్ బ్యాంకు భారతదేశంలో ప్రారంభించబడింది.

🌾1919: అంతర్జాతీయ కార్మిక సంస్థ ఏర్పడింది.

*🎂జననాలు🎂*

🪸1827: జ్యోతీరావు పూలే, సంఘ సంస్కర్త జననం. (మ. 1890)

🪸1869: కస్తూరిబాయి గాంధీ, భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమ కర్త, మహాత్మా గాంధీ సతీమణి. (మ. 1944)

🪸1904: కుందన్ లాల్ సైగల్, భారత గాయకుడు,, నటుడు. (మ. 1947)

🪸1991: పూనం పాండే, భారతీయ మోడల్, సినిమా నటి

*💐మరణాలు💐*

🥀1890: జోసెఫ్ కేరీ మెర్రిక్, ఏనుగు-మనిషి ఆకారంలో పుట్టిన వ్యక్తి. 27 సంవత్సరాలు బ్రతికాడు. (జ. 1862).

🥀2010: పైల వాసుదేవరావు, శ్రీకాకుళం నక్సలెట్ ఉద్యమ యోధుడు. (జ.1932)

*🇮🇳జాతీయ/*
*అంతర్జాతీయ దినోత్సవాలు🌍*

*🍂ప్రపంచ పార్కిన్సన్ దినోత్సవం*