బెంగళూరులో అనాథాశ్రమం పేరుతో ముస్లిం యువతుల అక్రమ రవాణా..!

అనాథాశ్రమం పేరుతో ముస్లిం యువతుల అక్రమ రవాణా !!!

బెంగళూరులోని అనాథాశ్రమం లో కిటికీలు సైతం లేకుండా 20మంది ముస్లిం యువతుల నిర్భంధం.
మసీదు నుండి జనాలను తెచ్చి దాడి చేస్తామని తనిఖీ కి వెళ్లిన NCPCR బృందం చీఫ్ ను బెదిరించిన అనాథాశ్రమా నిర్వాహకులు సల్మా, షమీర్ లు.

పెళ్లి పేరుతో గల్ఫ్ దేశాలకు యువతుల అక్రమ రవాణా చేస్తున్నట్టు ఆరోపణలు ఈ అనాథాశ్రమంపై ఉన్నాయి !