ఒక మహిళ యొక్క మొత్తం జీవిత చక్రం నవదుర్గ యొక్క తొమ్మిది రూపాలు…

ఒక మహిళ యొక్క మొత్తం జీవిత చక్రం నవదుర్గ యొక్క తొమ్మిది రూపాలు.*

R9TELUGUNEWS.COM.
1. జన్మనిస్తున్న అమ్మాయి * “శైలపుత్రి” * రూపం.

2. “బ్రహ్మచారిణి” రూపం కన్యత్వం దశ వరకు ఉంటుంది.

3. వివాహానికి ముందు చంద్రుని వలె స్వచ్ఛంగా ఉండటం, అతను “చంద్రఘంట” తో సమానం.

4. ఆమె ఒక కొత్త జీవికి జన్మనివ్వడానికి గర్భం దాల్చినప్పుడు “కూష్మాండ” రూపంలో ఉంటుంది.

5. బిడ్డకు జన్మనిచ్చిన తర్వాత, అదే స్త్రీ “స్కందమాత” అవుతుంది.

6. సంయమనం మరియు ఆధ్యాత్మిక అభ్యాసాన్ని కలిగి ఉన్న స్త్రీ “కాత్యాయని” రూపంలో ఉంటుంది.

7. తన సంకల్పంతో తన భర్త అకాల మరణాన్ని గెలుచుకోవడం ద్వారా, ఆమె “కాళరాత్రి” లాగా ఉంటుంది.

8. ప్రపంచానికి ఉపకారం చేయడం ద్వారా (అతనికి కుటుంబం ప్రపంచం), ఒకరు “మహా గౌరి” అవుతారు.

9. భూమిని విడిచి స్వర్గానికి వెళ్లే ముందు, ఆమె “సిద్ధిదాత్రి”* అవుతుంది, ఆమె తన పిల్లలను ప్రపంచంలోని సిద్ధి (అన్ని ఆనందం మరియు సంపద) తో ఆశీర్వదిస్తుంది.