మావోయిస్టులకు వ్యతిరేఖంగా వెలసిన పోస్టర్లు. ||

భద్రాచలం
R9TELUGUNEWS.COM.
*మావోయిస్టులకు వ్యతిరేఖంగా వెలసిన పోస్టర్లు. ||

– మావోయిస్టుల విధానాలను ప్రశ్నిస్తున్న ప్రజలు…..!

పట్టణంలో అక్కడక్కడ వెలసిన పోస్టర్లు.

మావోయిస్టు పార్టీకి సూటి ప్రశ్నలు. ……

నక్షలైట్లు అంటే నరహంతకులు కాదా?

అభివృద్ధిని అడ్డుకోవడం నక్షలిజమా?

ప్రజా విప్లవం అంటే విధ్వంసమా?
తుపాకీ గొట్టం ద్వారా 50 సంవత్సరాలలో సాధించింది ఏమిటి?

అదివాసులారా…మీ మద్దతు విధ్వంసానికా…! అభివృద్దికా…!
PLGA వారోత్సవాలు అంటే ప్రజలను పీడించడమేనా?

ఇంటికి 50 రూపాయలు మరియు 1 KG బియ్యం బలవంతంగా సేకరించడమేనా వారోత్సవాలు అంటే?

ఆటోకు 500 రూపాయలు, ట్రాక్టర్ కు 500 రూపాయలు పన్ను విధించి బలవంతంగా వసూలు చేయడమేనా వారోత్సవాలు అంటే?
అమాయక ప్రజలను పార్టీలో చేరమని ప్రోత్సహిస్తూ వారి జీవితాలను నాశనం చేయడమేనా వారోత్సవాలు అంటే?

అంటూ మావోయిస్టుల విధానాలను ప్రశ్నిస్తున్న ప్రజలు….