మునుగోడు నియోజకవర్గం మండలాల వారిగా మొత్తం ఓటర్ల జాబితా..!!

**

*చౌటుప్పల్ మండలం మొత్తం పోలింగ్ బూత్ ల సంఖ్య..68*
*పురుషులు…29,873*
*మహిళలు…29,542*
*ఇతరులు…04*
*మొత్తం ఓటర్లు…59,419*

*నారాయణపురం మండలం*
*పోలింగ్ బూత్ ల సంఖ్య 54*
*పురుషులు.. 18,447*
*మహిళలు..17,983*
*ఇతరులు..0*
*మొత్తం ఓటర్లు 36,340*

*మునుగోడు మండలం మొత్తం బూత్ ల సంఖ్య 44*
*పురుషులు..18,096*
*మహిళలు.17,983*
*ఇతరులు..01*
*మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య17,790*

*చండూరు మండల మొత్తం బూత్ సంఖ్య మొత్తం..40*

*పురుషులు..16,756*
*మహిళలు..16,487*
*ఇతరులు..0*
*మొత్తం ఓటర్ల ..33,243*

*మర్రిగూడ మండలం మొత్తం బూత్ ల సంఖ్య..33*
*పురుషులు..14,161*
*మహిళలు…13,993*
*ఇతరులు..01*
*మొత్తం ఓటర్ల…28,155*

*నాంపల్లి మండలం మొత్తం బూత్ ల సంఖ్య..43*

*పురుషులు.16,857*
*మహిళలు..16,962*
*ఇతరులు..01*
*మొత్తం ఓటర్లు ..33,820*

*గట్టుప్పల్ మండలం* *మొత్తం బూత్ ల సంఖ్య 16*
*పురుషులు..7311*
*మహిళలు..7102*
*ఇతరులు..0*
*మొత్తం మండల ఓటర్లు14,413*

*మునుగోడు నియోజకవర్గం మొత్తం* *బూత్ ల సంఖ్య 293*..
*పురుషు ఓటర్లు* *1,21,501*
*మహిళా ఓటర్లు 1,19,859*
*ఇతర ఓటర్లు..07*
*మొత్తం ఓటర్లు సంఖ్య 2,41,367*