మునుగోడు ఉప ఎన్నికల అప్డేట్.. 14వ రౌండ్ లో టిఆర్ఎస్ ఆధిక్యం..

*1st round:*
TRS- 6418
BJP- 5126
Cong-2100

1 ROUND Lead by TRS- 1292

*2nd round:*
TRS- 7781
BJP- 8622
CONG-1537

2ROUND Lead BJP : 841

*3rd round:*
TRS- 7390
BJP- 7426
CONG-1926

3 ROUND Lead BJP- 36

*4rd round:*
TRS- 4854
BJP- 4555
CONG-1817

4 ROUND Lead by TRS- 299

*5th round*
TRS- 6062
BJP- 5245
CONG-2683

5ROUND Lead by TRS- 817

*6th round*
TRS- 6016
BJP- 5378
CONG-1962

6ROUND Lead by TRS- 638

*7th round*
TRS- 7202
BJP- 6803
CONG-1664

7th ROUND Lead by TRS- 399

*8th round*
TRS- 6620
BJP- 6088
CONG-907

8th ROUND Lead by TRS- 532

*9th round*
TRS- 7517
BJP- 6665
CONG-1684

9th ROUND Lead by TRS- 852

తొమ్మిది రౌండ్లు ముగిసేసరికి టీఆరెస్ 3,952 ఓట్లతో లీడ్.

టిఆర్ఎస్ -59,860
బీజేపీ -55,908
కాంగ్రెస్-16,280
బీఎస్పీ -2378
చపాతీ రోలర్-1368
రోడ్డు రోలర్ -1060
కేఏ పాల్ -454
రెండో బ్యాలెట్ లో రెండో నంబర్… చెప్పు గుర్తు-1373
నోటా- 321….

11వ రౌండ్ లో తెరాసా 7235,

బిజేపి 5877,

కాంగ్రెస్ రాలేదు.

టీఆరెఎస్ లీడ్ 1358…

11 రౌండ్లు ముగిసే సరికి *టీఆరెఎస్* లీడ్ 5774 ఓట్ల లీడ్..

13వ రౌండ్ లో
తెరాసా 6691,
బిజేపి 5406,
కాంగ్రెస్ రాలేదు.

టీఆరెఎస్ లీడ్ 1285.
…..
13 రౌండ్లు ముగిసే సరికి *టీఆరెఎస్* లీడ్ 9039..ఓట్ల లీడ్…

10వేల మెజార్టీ దాటిన టీఆరెఎస్.

14 వ రౌండ్ లో…

తెరాసా 6608,
బిజేపి 5553,

టీఆరెఎస్ లీడ్ 1055.

14 రౌండ్లు ముగిసే సరికి *టీఆరెఎస్* లీడ్ *10191* ఓట్ల లీడ్..