నేటి పంచాంగం

R9TELUGUNEWS.COM
తేది : 29, నవంబర్ 2021
ప్రదేశము :ఇండియా
సంవత్సరం : ప్లవనామ సంవత్సరం
ఆయనం : దక్షిణాయణం
మాసం : కార్తీకమాసం
ఋతువు : శరత్ ఋతువు
కాలము : వర్షాకాలం
వారము : సోమవారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : నవమి
(నిన్న ఉదయం 6 గం॥ 0 ని॥ నుంచి
ఈరోజు తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 30 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : ఉత్తర
(నిన్న రాత్రి 10 గం॥ 2 ని॥ నుంచి
ఈరోజు రాత్రి 9 గం॥ 37 ని॥ వరకు)
యోగము : ప్రీతి
కరణం : గరజ
వర్జ్యం : (ఈరోజు తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 6 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 6 గం॥ 40 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 32 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 6 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 25 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 9 ని॥ వరకు)(ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 40 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 24 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 7 గం॥ 51 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 14 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 27 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 50 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 39 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 2 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 28 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం॥ 39 ని॥ లకు
సూర్యరాశి : వృచ్చికము
చంద్రరాశి : కన్య