నేటి పంచాంగం.

R9TELUGUNEWS.COM.
*డిసెంబర్ 01, 2021*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *శరదృతువు*
*కార్తిక మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *ద్వాదశి* రాత్రి 08గం॥13ని॥ వరకు తదుపరి *త్రయోదశి*
*వారం* : _*సౌమ్యవాసరే (బుధవారము)*_
*నక్షత్రం* : *చిత్త* సాయంత్రం 04గం॥09ని॥వరకు తదుపరి *స్వాతి*
*యోగం* : *సౌభాగ్యము* రాత్రి 07గం॥02ని॥ వరకు తదుపరి *శోభనము*
*కరణం* : *కౌలువ* ఉదయం 09గం॥01ని॥వరకు తదుపరి *తైతుల* రాత్రి 08గం॥13ని॥వరకు తదుపరి *గరజి*
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 12గం॥00ని౹౹ నుండి 01గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 11గం౹౹26ని౹౹ నుండి 12గం౹౹10 ని౹౹ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 09గం॥27ని॥ నుండి 10గం॥58ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 09గం॥59ని॥నుండి 11గం॥31ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹16ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹20ని*