నేటి పంచాంగం.

R9TELUGUNEWS.COM.
తేది : 2, డిసెంబర్ 2021
సంవత్సరం : ప్లవనామ సంవత్సరం
ఆయనం : దక్షిణాయణం
మాసం : కార్తీకమాసం
ఋతువు : శరత్ ఋతువు
కాలము : వర్షాకాలం
వారము : గురువారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : త్రయోదశి
(నిన్న రాత్రి 11 గం॥ 33 ని॥ నుంచి
ఈరోజు రాత్రి 8 గం॥ 23 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : స్వాతి
(నిన్న రాత్రి 6 గం॥ 43 ని॥ నుంచి
ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 24 ని॥ వరకు)
యోగము : శోభనము
కరణం : గరజ
వర్జ్యం : (నిన్న రాత్రి 11 గం॥ 46 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 1 గం॥ 12 ని॥ వరకు)(ఈరోజు రాత్రి 9 గం॥ 23 ని॥ నుంచి ఈరోజు రాత్రి 10 గం॥ 48 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 26 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 52 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 13 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 57 ని॥ వరకు)(ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 41 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 25 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 28 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 51 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 17 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 40 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 4 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 27 ని॥