నేటి పంచాంగం.

R9TELUGUNEWS.COM
*డిసెంబర్ 03, 2021*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *శరదృతువు*
*కార్తిక మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *చతుర్దశి* సాయంత్రం 04గం॥07ని॥ వరకు తదుపరి *అమావాస్య*
*వారం* : _*భృగువాసరే (శుక్రవారము)*_
*నక్షత్రం* : *విశాఖ* మధ్యాహ్నం 01గం॥29ని॥వరకు తదుపరి *అనూరాధ*
*యోగం* : *అతిగండము* మధ్యాహ్నం 01గం॥17ని॥ వరకు తదుపరి *సుకర్మము*
*కరణం* : *శకుని* సాయంత్రం 04గం॥07ని॥వరకు తదుపరి *చతుష్పాత్* రాత్రి 02గం॥57ని॥వరకు తదుపరి *నాగవము*
*రాహుకాలం* : ఉదయం 10గం॥30ని౹౹ నుండి 12గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం౹౹30ని౹౹ నుండి 09గం౹౹14 ని౹౹ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 12గం॥11ని॥నుండి 12గం॥55ని॥వరకు
*వర్జ్యం*: సాయంత్రం 05గం॥12ని॥ నుండి 06గం॥42ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 05గం॥11ని॥నుండి 06గం॥41ని॥వరకు తిరిగి రాత్రి 02గం॥10ని॥నుండి 03గం॥40ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹18ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹20ని*

జ్యేష్ఠకారై ప్రారంభము