నేటి పంచాంగం.

R9TELUGUNEWS.COM
*డిసెంబర్ 05, 2021*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *హేమంత ఋతువు*
*మార్గశిర మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *పాడ్యమి* ఉదయం 11గం॥21ని॥ వరకు తదుపరి *విదియ*
*వారం* : _*భానువాసరే (ఆదివారము)*_
*నక్షత్రం* : *జ్యేష్ఠ* ఉదయం 10గం॥07ని॥వరకు తదుపరి *మూల*
*యోగం* : *ధృతి* ఉదయం 06గం॥53ని॥ వరకు తదుపరి *శూలము* తెల్లవారుజామున 03గం॥55ని॥వరకు తదుపరి *గండము*
*కరణం* : *బవ* ఉదయం 11గం॥21ని॥వరకు తదుపరి *బాలువ* రాత్రి 10గం॥15ని॥వరకు తదుపరి *కౌలువ*
*రాహుకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥30ని౹౹ నుండి 06గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : సాయంత్రం 03గం౹౹52ని౹౹ నుండి 04గం౹౹36 ని౹౹ వరకు
*వర్జ్యం*: సాయంత్రం 05గం॥35ని॥ నుండి 07గం॥05ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 02గం॥36ని॥నుండి 04గం॥06ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹20ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹21ని*

? *పోలిస్వర్గము*