నేటి పంచాంగం..

R9TELUGUNEWS.COM.
*డిసెంబర్ 06, 2021*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *హేమంత ఋతువు*
*మార్గశిర మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *విదియ* ఉదయం 09గం॥09ని॥ వరకు తదుపరి *తదియ*
*వారం* : _*ఇందువాసరే (సోమవారము)*_
*నక్షత్రం* : *మూల* ఉదయం 08గం॥36ని॥వరకు తదుపరి *పూర్వాషాఢ*
*యోగం* : *గండము* రాత్రి 12గం॥55ని॥ వరకు తదుపరి *వృద్ధి*
*కరణం* : *కౌలువ* ఉదయం 09గం॥09ని॥వరకు తదుపరి *తైతుల* రాత్రి 08గం॥01ని॥వరకు తదుపరి *గరజి*
*రాహుకాలం* : ఉదయం 07గం॥30ని౹౹ నుండి 09గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : మధ్యాహ్నం 12గం౹౹12ని౹౹ నుండి 12గం౹౹56 ని౹౹ వరకు తిరిగి 02గం॥24ని॥నుండి 03గం॥08ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 07గం॥04ని॥ నుండి 08గం॥36ని॥వరకు తిరిగి సాయంత్రం 05గం॥34ని॥ నుండి 07గం॥04ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 02గం॥32ని॥నుండి 04గం॥02ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹20ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹21ని*