నేటి పంచాంగం..

నేటి పంచాంగం.
తేది : 14, డిసెంబర్ 2021
సంవత్సరం : ప్లవనామ సంవత్సరం
ఆయనం : దక్షిణాయణం
మాసం : మార్గశిరమాసం
ఋతువు : హేమంత ఋతువు
కాలము : శీతాకాలం
వారము : మంగళవారం
పక్షం : శుక్లపక్షం
తిథి : ఏకాదశి
(నిన్న రాత్రి 9 గం॥ 37 ని॥ నుంచి
ఈరోజు రాత్రి 11 గం॥ 38 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : అశ్విని
(ఈరోజు తెల్లవారుజాము 2 గం॥ 8 ని॥ నుంచి
మర్నాడు తెల్లవారుజాము 4 గం॥ 41 ని॥ వరకు)
యోగము : వరియానము
కరణం : వణిజ
వర్జ్యం : ఈరోజు వర్జ్యం లేదు.
అమ్రుతఘడియలు : (నిన్న రాత్రి 11 గం॥ 30 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 1 గం॥ 14 ని॥ వరకు)(ఈరోజు రాత్రి 8 గం॥ 43 ని॥ నుంచి ఈరోజు రాత్రి 10 గం॥ 29 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 50 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 34 ని॥ వరకు)(ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 46 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 30 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 56 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 19 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 9 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 32 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 23 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 46 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 37 ని॥ లకు