నేటి పంచాంగం..

R9TELUGUNEWS.COM.
*డిసెంబర్ 19, 2021*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *హేమంత ఋతువు*
*మార్గశిర మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *పూర్ణిమ* ఉదయం 08గం॥40ని॥ వరకు తదుపరి *కృష్ణ పాడ్యమి*
*వారం* : _*భానువాసరే (ఆదివారము)*_
*నక్షత్రం* : *మృగశిర* సాయంత్రం 04గం॥09ని॥ వరకు తదుపరి *ఆరుద్ర*
*యోగం* : *శుభము* ఉదయం 10గం॥15ని॥ వరకు తదుపరి *శుభ్రము*
*కరణం* : *బవ* ఉదయం 08గం॥40ని॥వరకు తదుపరి *బాలువ* రాత్రి 09గం॥43ని॥ వరకు తదుపరి *కౌలువ*
*రాహుకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥30ని౹౹ నుండి 06గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : సాయంత్రం 03గం౹౹58ని౹౹ నుండి 04గం౹౹42ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 01గం॥25ని॥ నుండి 03గం॥11ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 08గం॥10ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹28ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹26ని*