నేటి పంచాంగం..

R9TELUGUNEWS.COM
తేది : 20, డిసెంబర్ 2021
సంవత్సరం : ప్లవనామ సంవత్సరం
ఆయనం : దక్షిణాయణం
మాసం : మార్గశిరమాసం
ఋతువు : హేమంత ఋతువు
కాలము : శీతాకాలం
వారము : సోమవారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : పాడ్యమి
(నిన్న ఉదయం 10 గం॥ 5 ని॥ నుంచి
ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 35 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : ఆరుద్ర
(నిన్న సాయంత్రం 4 గం॥ 52 ని॥ నుంచి
ఈరోజు రాత్రి 7 గం॥ 45 ని॥ వరకు)
యోగము : శుక్లము
కరణం : కౌలవ
వర్జ్యం : (ఈరోజు తెల్లవారుజాము 2 గం॥ 16 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 4 గం॥ 3 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 32 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 19 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 35 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 19 ని॥ వరకు)(ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 48 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 32 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 3 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 26 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 36 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 59 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 49 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 12 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 40 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం॥