నేటి పంచాంగం.

r9telugunews.com
తేది : 24, జనవరి 2022
సంవత్సరం : ప్లవనామ సంవత్సరం
ఆయనం : ఉత్తరాయణం
మాసం : పుష్యమాసం
ఋతువు : హేమంత ఋతువు
కాలము : శీతాకాలం
వారము : సోమవారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : షష్టి
(నిన్న ఉదయం 9 గం॥ 11 ని॥ నుంచి
ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 42 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : హస్త
(నిన్న ఉదయం 11 గం॥ 8 ని॥ నుంచి
ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 13 ని॥ వరకు)
యోగము : సుకర్మము
కరణం : వణిజ
వర్జ్యం : (ఈరోజు రాత్రి 7 గం॥ 6 ని॥ నుంచి ఈరోజు రాత్రి 8 గం॥ 40 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 11 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 6 గం॥ 47 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 50 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 35 ని॥ వరకు)(ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 5 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 50 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 13 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 37 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 52 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 16 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 2 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 26 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 49 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం॥ 6 ని॥ లకు
సూర్యరాశి : మకరము
చంద్రరాశి : కన్య