నేటి పంచాంగం.

*మార్చి 08, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*ఫాల్గుణ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *షష్ఠి* రాత్రి 12గం॥51ని॥వరకు తదుపరి *సప్తమి*
*వారం* : _*భౌమవాసరే (మంగళవారము)*_
*నక్షత్రం* : *భరణి* ఉదయం 06గం॥42ని॥వరకు తదుపరి *కృత్తిక*
*యోగం* : *వైధృతి* రాత్రి 01గం॥07ని॥ వరకు
*కరణం* : *కౌలువ* మధ్యాహ్నం 12గం॥10ని॥వరకు తదుపరి *తైతుల* రాత్రి 12గం॥51ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 03గం॥00ని౹౹ నుండి 04గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం౹౹39ని౹౹ నుండి 09గం౹౹26ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 10గం॥57ని॥నుండి 11గం॥46ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 07గం॥45ని॥ నుండి 09గం॥21ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 06గం॥12ని॥ నుండి
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹20ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥03ని*