నేటి పంచాంగం…

*ఏప్రిల్ 22, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *వసంత ఋతువు*
*చైత్ర మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *షష్ఠి* మధ్యాహ్నం 12గం॥19ని॥వరకు తదుపరి *సప్తమి*
*వారం* : _*భృగువాసరే (శుక్రవారము)*_
*నక్షత్రం* : *పూర్వాషాఢ* రాత్రి 11గం॥43ని॥ వరకు తదుపరి *ఉత్తరాషాఢ*
*యోగం* : *శివము* ఉదయం 10గం॥27ని॥వరకు తదుపరి *సిద్ధము*
*కరణం* : *వణిజ* మధ్యాహ్నం 12గం॥19ని॥వరకు తదుపరి *విష్ఠి* రాత్రి 11గం॥07ని॥వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 10గం॥18ని౹౹ నుండి 11గం౹౹47ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం౹౹13ని౹౹ నుండి 09గం౹౹03ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 12గం॥23ని॥ నుండి 01గం॥13ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 10గం॥18ని॥ నుండి 11గం॥47ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 07గం॥14ని॥ నుండి 08గం॥44ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹44ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥13ని*