నేటి పంచాంగం.

*మార్చి 11, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*ఫాల్గుణ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *నవమి* పూర్తిగా
*వారం* : _*భృగువాసరే (శుక్రవారము)*_
*నక్షత్రం* : *మృగశిర* మధ్యాహ్నం 01గం॥45ని॥వరకు తదుపరి *ఆరుద్ర*
*యోగం* : *ఆయుష్మాన్* రాత్రి 02గం॥24ని॥ వరకు
*కరణం* : *బాలువ* సాయంత్రం 05గం॥42ని॥వరకు తదుపరి *కౌలువ*
*రాహుకాలం* : ఉదయం 10గం॥30ని౹౹ నుండి 12గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం౹౹37ని౹౹ నుండి 09గం౹౹24ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 12గం॥33ని॥నుండి01గం॥20ని॥వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 11గం॥03ని॥ నుండి 12గం॥49ని॥వరకు
*అమృతకాలం* :తెల్లవారుజామున 05గం॥15ని॥నుండి
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹17ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥04ని*