నేటి పంచాంగం….

*శుభమస్తు* ..
తేది : 31, మే 2022
ప్రదేశము : షాద్ నగర్, తెలంగాణ,ఇండియా
సంవత్సరం : శుభకృతునామ సంవత్సరం
ఆయనం : ఉత్తరాయణం
మాసం : జ్యేష్ఠమాసం
ఋతువు : గ్రీష్మ ఋతువు
కాలము : వేసవికాలం
వారము : మంగళవారం
పక్షం : శుక్లపక్షం
తిథి : పాడ్యమి
(నిన్న సాయంత్రం 5 గం॥ 2 ని॥ నుంచి
ఈరోజు రాత్రి 7 గం॥ 20 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : రోహిణి
(నిన్న ఉదయం 7 గం॥ 14 ని॥ నుంచి
ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 2 ని॥ వరకు)
యోగము : ధృతి
కరణం : (కింస్తుఘ్న) కౌస్తుభ
వర్జ్యం : (ఈరోజు తెల్లవారుజాము 1 గం॥ 6 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 2 గం॥ 53 ని॥ వరకు)(ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 20 ని॥ నుంచి ఈరోజు రాత్రి 6 గం॥ 7 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు ఉదయం 6 గం॥ 27 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 14 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 18 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 10 ని॥ వరకు)(ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 2 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 54 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 29 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 5 గం॥ 7 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 13 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 51 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 57 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 35 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 5 గం॥ 41 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం॥ 46 ని॥ లకు
సూర్యరాశి : వృషభము
చంద్రరాశి : వృషభము..