నేటి పంచాంగం…

*జూన్ 01, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *విదియ* రాత్రి 07గం॥10ని॥ వరకు తదుపరి *తదియ*
*వారం* : _*సౌమ్యవాసరే (బుధవారము)*_
*నక్షత్రం* : *మృగశిర* ఉదయం 11గం॥10ని॥ వరకు తదుపరి *ఆరుద్ర*
*యోగం* : *శూలము* రాత్రి 12గం॥05ని॥వరకు తదుపరి *గండము*
*కరణం* : *బాలువ* ఉదయం 06గం॥12ని॥వరకు తదుపరి *కౌలువ* రాత్రి 07గం॥10ని॥ వరకు తదుపరి *తైతుల*
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 12గం॥00ని౹౹ నుండి 01గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 11గం॥31ని౹౹ నుండి 12గం౹౹23ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 08గం॥29ని॥ నుండి 10గం॥16ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 02గం॥42ని॥ నుండి 04గం॥28ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹28ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥27ని*

? *శృంగేరీ జగద్గురు శ్రీ నృసింహ భారతీ మహా స్వామి వారి ఆరాధన*