నేటి పంచాంగం..

జూన్ 03, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *చవితి* రాత్రి 11గం॥06ని॥ వరకు తదుపరి *పంచమి*
*వారం* : _*భృగువాసరే (శుక్రవారము)*_
*నక్షత్రం* : *పునర్వసు* సాయంత్రం 04గం॥21ని॥ వరకు తదుపరి *పుష్యమి*
*యోగం* : *వృద్ధి* రాత్రి 01గం॥18ని॥వరకు తదుపరి *ధృవము*
*కరణం* : *వణిజ* ఉదయం 10గం॥09ని॥వరకు తదుపరి *భద్ర* రాత్రి 11గం॥06ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 10గం॥30ని౹౹ నుండి 12గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం॥03ని౹౹ నుండి 08గం౹౹55ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 12గం॥23ని॥ నుండి 01గం॥15ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 01గం॥08ని॥ నుండి 02గం॥54ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : మధ్యాహ్నం 01గం॥42ని॥ నుండి 03గం॥28ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹28ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥27ని*