నేటి పంచాంగం..

*ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః*
*జూన్ 04, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *పంచమి* రాత్రి 12గం॥46ని॥ వరకు తదుపరి *షష్ఠి*
*వారం* : _*స్థిరవాసరే (శనివారము)*_
*నక్షత్రం* : *పుష్యమి* సాయంత్రం 06గం॥43ని॥ వరకు తదుపరి *ఆశ్రేష*
*యోగం* : *ధృవము* రాత్రి 01గం॥40ని॥వరకు తదుపరి *హ్యఘాతము*
*కరణం* : *బవ* ఉదయం 11గం॥56ని॥వరకు తదుపరి *బాలువ* రాత్రి 12గం॥46ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 90గం॥00ని౹౹ నుండి 10గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 05గం॥28ని౹౹ నుండి 07గం౹౹11ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: *****
*అమృతకాలం* : ఉదయం 11గం॥41ని॥ నుండి 01గం॥26ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹28ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥27ని*