నేటి పంచాంగం…

*జూన్ 06, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *సప్తమి* రాత్రి 02గం॥57ని॥ వరకు తదుపరి *అష్టమి*
*వారం* : _*ఇందువాసరే (సోమవారము)*_
*నక్షత్రం* : *మఘ* రాత్రి 10గం॥22ని॥ వరకు తదుపరి *పుబ్బ*
*యోగం* : *హర్షణము* రాత్రి 01గం॥29ని॥వరకు తదుపరి *వజ్రము*
*కరణం* : *గరజి* మధ్యాహ్నం 02గం॥31ని॥వరకు తదుపరి *వణిజ* రాత్రి 02గం॥57ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : సాయంత్రం 07గం॥30ని౹౹ నుండి 09గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : మధ్యాహ్నం 12గం॥24ని౹౹ నుండి 01గం౹౹16ని॥ వరకు తిరిగి 03గం॥00ని॥ నుండి 03గం॥52ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 09గం॥33ని॥ నుండి 11గం॥15ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 07గం॥48ని॥ నుండి 09గం॥30ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹28ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥28ని*