నేటి పంచాంగం..

*జూన్ 07, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *అష్టమి* తెల్లవారుజామున 03గం॥18ని॥ వరకు తదుపరి *నవమి*
*వారం* : _*భౌమవాసరే (మంగళవారము)*_
*నక్షత్రం* : *పుబ్బ* రాత్రి 11గం॥29ని॥ వరకు తదుపరి *ఉత్తర*
*యోగం* : *వజ్రము* రాత్రి 12గం॥50ని॥వరకు తదుపరి *సిద్ధి*
*కరణం* : *భద్ర* మధ్యాహ్నం 03గం॥07ని॥వరకు తదుపరి *బవ* తెల్లవారుజామున 03గం॥18ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 03గం॥00ని౹౹ నుండి 04గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం॥03ని౹౹ నుండి 08గం౹౹56ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 10గం॥51ని॥ నుండి 11గం॥35ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 06గం॥44ని॥ నుండి 08గం॥25ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥47ని॥ నుండి 06గం॥28ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹28ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥28ని*