నేటి పంచాంగం..

*జూన్ 09, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *దశమి* రాత్రి 02గం॥30ని॥ వరకు తదుపరి *ఏకాదశి*
*వారం* : _*బృహస్పతివాసరే (గురువారము)*_
*నక్షత్రం* : *హస్త* రాత్రి 12గం॥16ని॥ వరకు తదుపరి *చిత్త*
*యోగం* : *వ్యతీపాత* రాత్రి 10గం॥20ని॥వరకు తదుపరి *వరియన్*
*కరణం* : *తైతుల* మధ్యాహ్నం 02గం॥50ని॥వరకు తదుపరి *గరజి* రాత్రి 12గం॥16ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 01గం॥30ని౹౹ నుండి 03గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 09గం॥48ని౹౹ నుండి 10గం౹౹40ని॥ వరకు మధ్యాహ్నం 03గం॥00ని॥ నుండి 03గం॥52ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 08గం॥34ని॥ నుండి 10గం॥11ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 06గం॥14ని॥ నుండి 07గం॥50ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹28ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥29ని*

🌸 *దశపాపహర దశమి*