నేటి పంచాంగం..

*జూన్ 12, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *త్రయోదశి* రాత్రి 10గం॥07ని॥ వరకు తదుపరి *చతుర్దశి*
*వారం* : _*భానువాసరే (ఆదివారము)*_
*నక్షత్రం* : *విశాఖ* రాత్రి 10గం॥14ని॥ వరకు తదుపరి *అనూరాధ*
*యోగం* : *శివము* మధ్యాహ్నం 03గం॥56ని॥వరకు తదుపరి *సిద్ధము*
*కరణం* : *కౌలువ* ఉదయం 11గం॥02ని॥వరకు తదుపరి *తైతుల* రాత్రి 11గం॥07ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥30ని౹౹ నుండి 06గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : సాయంత్రం 04గం॥45ని౹౹ నుండి 05గం౹౹37ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం శే॥వ॥ 06గం॥10ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 02గం॥00ని॥ నుండి 03గం॥31ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : మధ్యాహ్నం 01గం॥48ని॥ నుండి 03గం॥20ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹28ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥30ని*