నేటి పంచాంగం…

*జూన్ 13, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *చతుర్దశి* రాత్రి 08గం॥02ని॥ వరకు తదుపరి *పూర్ణిమ*
*వారం* : _*ఇందువాసరే (సోమవారము)*_
*నక్షత్రం* : *అనూరాధ* రాత్రి 08గం॥56ని॥ వరకు తదుపరి *జ్యేష్ఠ*
*యోగం* : *సిద్ధము* మధ్యాహ్నం 01గం॥17ని॥వరకు తదుపరి *సాధ్యము*
*కరణం* : *గరజి* ఉదయం 09గం॥05ని॥వరకు తదుపరి *వణిజ* రాత్రి 08గం॥02ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 07గం॥30ని౹౹ నుండి 09గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : మధ్యాహ్నం 12గం॥25ని౹౹ నుండి 01గం౹౹17ని॥ వరకు తిరిగి 03గం॥02ని॥ నుండి 03గం॥54ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 02గం॥11ని॥ నుండి 03గం॥41ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 11గం॥06ని॥ నుండి 12గం॥37ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹29ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥31ని*