నేటి పంచాంగం..

జూన్ 14, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *పూర్ణిమ* సాయంత్రం 05గం॥44ని॥ వరకు తదుపరి *కృష్ణ పాడ్యమి*
*వారం* : _*భౌమవాసరే (మంగళవారము)*_
*నక్షత్రం* : *జ్యేష్ఠ* రాత్రి 07గం॥26ని॥ వరకు తదుపరి *మూల*
*యోగం* : *సాధ్యము* ఉదయం 10గం॥26ని॥వరకు తదుపరి *శుభము*
*కరణం* : *విష్ఠి* ఉదయం 06గం॥53ని॥వరకు తదుపరి *బవ* సాయంత్రం 05గం॥44ని॥ వరకు తదుపరి *బాలువ*
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్న మం 03గం॥00ని౹౹ నుండి 04గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం॥05ని౹౹ నుండి 08గం౹౹57ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 10గం॥54ని॥ నుండి 11గం॥38ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 02గం॥53ని॥ నుండి 04గం॥23ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 11గం॥11ని॥ నుండి 12గం॥41ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹29ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥31ని*

? *ఏరువాక పూర్ణిమ*
? *వృషభ పూజ*
? *వటసావిత్రీ వ్రతము*