నేటి పంచాంగం..

*జూన్ 16, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *కృష్ణ/బహుళ పక్షము*
*తిథి*: *విదియ* మధ్యాహ్నం 12గం॥50ని॥ వరకు తదుపరి *తదియ*
*వారం* : _*బృహస్పతివాసరే (గురువారము)*_
*నక్షత్రం* : *పూర్వాషాఢ* సాయంత్రం 04గం॥09ని॥ వరకు తదుపరి *ఉత్తరాషాఢ*
*యోగం* : *బ్రహ్మము* రాత్రి 01గం॥26ని॥వరకు తదుపరి *ఐంద్రము*
*కరణం* : *గరజి* మధ్యాహ్నం 12గం॥50ని॥వరకు తదుపరి *వణిజ*
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్న 01గం॥30ని౹౹ నుండి 03గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 09గం॥49ని౹౹ నుండి 10గం౹౹41ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 03గం॥02ని॥ నుండి 03గం॥54ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 11గం॥35ని॥ నుండి 01గం॥04ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 11గం॥41ని॥ నుండి 01గం॥10ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹29ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥31ని*