నేటి పంచాంగం….

జూన్ 28, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*జ్యేష్ఠ మాసము* *కృష్ణ/బహుళ పక్షము*
*తిథి*: *అమావాస్య* పూర్తిగా
*వారం* : _*భౌమవాసరే (మంగళవారము)*_
*నక్షత్రం* : *మృగశిర* సాయంత్రం 06గం॥32ని॥ వరకు తదుపరి *ఆరుద్ర*
*యోగం* : *గండము* ఉదయం 08గం॥08ని॥వరకు తదుపరి *వృద్ధి*
*కరణం* : *చతుష్పాత్* సాయంత్రం 05గం॥43ని॥వరకు తదుపరి *నాగవము*
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 03గం॥00ని౹౹ నుండి 04గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం॥07ని॥ నుండి 08గం౹౹59ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 10గం॥56ని॥ నుండి 11గం॥40ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: తెల్లవారుజామున 03గం॥50ని॥ నుండి 05గం॥37ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 08గం॥49ని॥ నుండి 10గం॥35ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹31ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥34ని*