నేటి పంచాంగం…

*జూలై 14, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*ఆషాఢ మాసము* *బహుళ/కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *పాడ్యమి* రాత్రి 10గం॥10ని॥ వరకు తదుపరి *విదియ*
*వారం* : _*బృహస్పతివాసరే (గురువారము)*_
*నక్షత్రం* : *ఉత్తరాషాఢ* రాత్రి 10గం॥51ని॥ వరకు తదుపరి *శ్రవణం*
*యోగం* : *వైధృతి* ఉదయం 10గం॥49ని॥వరకు తదుపరి *విష్కంభము*
*కరణం* : *బాలువ* ఉదయం 11గం॥23ని॥వరకు తదుపరి *కౌలువ* రాత్రి 10గం॥10ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 01గం॥30ని౹౹ నుండి 03గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 09గం॥55ని॥ నుండి 10గం౹౹47ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 03గం॥07ని॥ నుండి 03గం॥59ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 07గం॥55ని॥ నుండి 09గం॥25ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 02గం॥35ని॥ నుండి 04గం॥05ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥51ని॥ నుండి 06గం॥21ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹36ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥34ని*