నేటి పంచాంగం..

తేది : 20, జూలై 2022
ప్రదేశము : తెలంగాణ, తెలంగాణ,ఇండియా
సంవత్సరం : శుభకృతునామ సంవత్సరం
ఆయనం : దక్షిణాయణం
మాసం : ఆషాఢమాసం
ఋతువు : గ్రీష్మ ఋతువు
కాలము : వర్షాకాలం
వారము : బుధవారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : సప్తమి
(నిన్న ఉదయం 7 గం॥ 53 ని॥ నుంచి
ఈరోజు ఉదయం 7 గం॥ 38 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : రేవతి
(నిన్న ఉదయం 12 గం॥ 18 ని॥ నుంచి
ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 55 ని॥ వరకు)
యోగము : సుకర్మము
కరణం : బవ
వర్జ్యం : (ఈరోజు తెల్లవారుజాము 0 గం॥ 36 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 2 గం॥ 14 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 27 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 5 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 55 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 47 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 21 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 58 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 44 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 21 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 7 గం॥ 28 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 5 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 5 గం॥ 51 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం॥ 53 ని॥ లకు
సూర్యరాశి : కర్కాటకము
చంద్రరాశి : మీనము..