నేటి పంచాంగం.

*జూలై 22, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*ఆషాఢ మాసము* *బహుళ/కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *నవమి* మధ్యాహ్నం 12గం॥32ని॥ వరకు తదుపరి *దశమి*
*వారం* : _*భృగువాసరే (శుక్రవారము)*_
*నక్షత్రం* : *భరణి* రాత్రి 07గం॥53ని॥ వరకు తదుపరి *కృత్తిక*
*యోగం* : *శూలము* సాయంత్రం 04గం॥45ని॥వరకు తదుపరి *గండము*
*కరణం* : *గరజి* మధ్యాహ్నం 12గం॥32ని॥వరకు తదుపరి *వణిజ* రాత్రి 12గం॥56ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 10గం॥30ని౹౹ నుండి 12గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం॥13ని॥ నుండి 09గం౹౹05ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 12గం॥31ని॥ నుండి 01గం॥23ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం శే॥వ 06గం॥27ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : మధ్యాహ్నం 02గం॥52ని॥ నుండి 04గం॥32ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹39ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥33ని*