నేటి పంచాంగం.

జూలై 23, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*ఆషాఢ మాసము* *బహుళ/కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *దశమి* మధ్యాహ్నం 01గం॥20ని॥ వరకు తదుపరి *ఏకాదశి*
*వారం* : _*స్థిరవాసరే (శనివారము)*_
*నక్షత్రం* : *కృత్తిక* రాత్రి 09గం॥30ని॥ వరకు తదుపరి *రోహిణి*
*యోగం* : *గండము* సాయంత్రం 04గం॥30ని॥వరకు తదుపరి *వృద్ధి*
*కరణం* : *భద్ర* మధ్యాహ్నం 01గం॥20ని॥వరకు తదుపరి *బవ* రాత్రి 01గం॥58ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 09గం॥00ని౹౹ నుండి 10గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 05గం॥39ని॥ నుండి 07గం౹౹22ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 08గం॥42ని॥ నుండి 10గం॥24ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 06గం॥56ని॥ నుండి 08గం॥39ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹39ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥33ని*

? *ఆడి కృత్తిక*