నేటి పంచాంగం

*జూలై 25,2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *గ్రీష్మ ఋతువు*
*ఆషాఢ మాసము* *బహుళ/కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *ద్వాదశి* సాయంత్రం 04గం॥14ని॥ వరకు తదుపరి *త్రయోదశి*
*వారం* : _*ఇందువాసరే (సోమవారము)*_
*నక్షత్రం* : *మృగశిర* రాత్రి 01గం॥53ని॥ వరకు తదుపరి *ఆరుద్ర*
*యోగం* : *ధృవము* సాయంత్రం 04గం॥57ని॥వరకు తదుపరి *వ్యాఘాతము*
*కరణం* : *తైతుల* సాయంత్రం 04గం॥14ని॥వరకు తదుపరి *గరజి* తెల్లవారుజామున 05గం॥11ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 07గం॥30ని౹౹ నుండి 09గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : మధ్యాహ్నం 12గం॥31ని॥ నుండి 01గం౹౹23ని॥ వరకు తిరిగి 03గం॥06ని॥ నుండి 03గం॥57ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 05గం॥41ని॥ నుండి 07గం॥26ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥13ని॥ నుండి 05గం॥59ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹40ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥32ని*