నేటి పంచాంగం…

*జూలై 29,2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *వర్ష ఋతువు*
*శ్రావణ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *పాడ్యమి* రాత్రి 11గం॥47ని॥ వరకు
*వారం* : _*భృగువాసరే (శుక్రవారము)*_
*నక్షత్రం* : *పుష్యమి* ఉదయం 09గం॥33ని॥ వరకు తదుపరి *ఆశ్రేష*
*యోగం* : *సిద్ధి* రాత్రి 07గం॥15ని॥వరకు తదుపరి *వ్యతీపాత*
*కరణం* : *కింస్తుఘ్నము* ఉదయం 10గం॥56ని॥వరకు తదుపరి *బవ* రాత్రి 11గం॥47ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 10గం॥30ని౹౹ నుండి 12గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం॥14ని॥ నుండి 09గం౹౹05ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 12గం॥31ని॥ నుండి 01గం॥22ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 11గం॥31ని॥ నుండి 01గం॥15ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : *****
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹40ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥31ని*