నేటి పంచాంగం…

*జూలై 31,2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *వర్ష ఋతువు*
*శ్రావణ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *తదియ* రాత్రి 02గం॥06ని॥ వరకు తదుపరి *చవితి*
*వారం* : _*భానువాసరే (ఆదివారము)*_
*నక్షత్రం* : *మఘ* మధ్యాహ్నం 01గం॥34ని॥ వరకు తదుపరి *పుబ్బ*
*యోగం* : *వరియన్* రాత్రి 07గం॥20ని॥వరకు తదుపరి *పరిఘమ*
*కరణం* : *తైతుల* మధ్యాహ్నం 01గం॥38ని॥వరకు తదుపరి *గరజి* రాత్రి 02గం॥06ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥30ని౹౹ నుండి 06గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : సాయంత్రం 04గం॥48ని॥ నుండి 05గం౹౹39ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 10గం॥01ని॥ నుండి 11గం॥42ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 10గం॥59ని॥ నుండి 12గం॥42ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹40ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥31ని*