నేటి పంచాంగం.

*ఆగష్టు 08,2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *వర్ష ఋతువు*
*శ్రావణ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *ఏకాదశి* సాయంత్రం 05గం॥19ని॥ వరకు తదుపరి *ద్వాదశి*
*వారం* : _*ఇందువాసరే (సోమవారము)*_
*నక్షత్రం* : *జ్యేష్ఠ* ఉదయం 11గం॥58ని॥ వరకు తదుపరి *మూల*
*యోగం* : *వైధృతి* రాత్రి 02గం॥11ని॥వరకు తదుపరి *విష్కంభము*
*కరణం* : *వణిజ* ఉదయం 06గం॥27ని॥వరకు తదుపరి *భద్ర* సాయంత్రం 05గం॥19ని॥ వరకు ఆపై *బవ*
*రాహుకాలం* : ఉదయం 07గం॥30ని౹౹ నుండి 09గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : మధ్యాహ్నం 12గం॥31ని॥ నుండి 01గం౹౹22ని॥ వరకు తిరిగి 03గం॥04ని॥ నుండి 03గం॥55ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 07గం॥25ని॥ నుండి 08గం॥54ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : తెల్లవారుజామున 04గం॥23ని॥ నుండి 05గం॥52ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹43ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥28ని*

? *సర్వైకాదశి*