నేటి పంచాంగం..

.తేది…14–01 -2021.
************************.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
దక్షిణాయణం.
హేమంతఋతువు
మార్గశిరమాసం
శుక్ల పక్షం.
గురువారం.(గురువాసరే)
తిథి.గురు.పాడ్యమి.ఉ.10-22కు
ఉపరి.శుక్ర.విదియ.ఉ.08-43కు
నక్షత్రం.గురు.శ్రవణం.రా.5-57కు
ఉపరి.శుక్ర.ధనిష్ట.రా.తె.6-21 కు
సూర్యరాశి……ధనస్సు….
చంద్రరాశి…….ధనస్సు…..
సూర్యోదయం.ఉ.6-49 కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-00 కు.
**************************
రాహు.మ.1-30ల03-00కు
యమ..ఉ.6-09ల07-30కు
దుర్ముం.ఉ10-00ల 10-48కు
పునః.మ.2-48 ల 3- 36 కు
వర్జ్యం…ఉ.9-58 ల 11-33కు
అమృతం.రా.7-30ల 09-00కు
యోగం…వజ్ర.రా.11-16 కు
కరణం….బవ.ఉ.09-19 కు
*************************
రవి………ఉ.షా………..2
చంద్రుడు…శ్రవణం………2
కుజుడు…. అశ్వని………….3
బుధడు……శ్రవణం…………2
గురుడు…….శ్రవణం………..1
శుక్రుడు……పూ.షా………….1
శని………ఉ.షా…………..4
రాహు…..మృగశిర………..1
కేతువు…..జ్యేష్ఠ………….3
***************************

****************************
అభిజిత్..మ.11-52ల12-36కు
***************************

**************************
శుభసమయాలు
**************************
ఉ….07-40 ల 08-12 కు
సా…03-50 ల 04-35 కు
(సామాన్య పనులకు)
*************************
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*************************
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.
*************************